Vydavatel

EDAG Production Solutions CZ s.r.o
Tř. Václava Klementa 1459

Mladá Boleslav – Česká republika

Tel.: 420 326 719 091

Fax: + 420 326 719 092
E-mail: info@edag-ps.cz

Vedení společnosti / Executive Board

Dirk Keller, jednatel
Erik Menke, jednatel

Spisová značka: C 81079 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:  264 23 090

Vedoucí redakce / Kontaktní osoba pro marketing

EDAG Engineering GmbH
Annkatrin Benz
vedoucí digital marketingu
Max-Diamand-Straße 7
D-80937 München
E-Mail: info[at]edag-ps.de

Redakce „Kariéra“

EDAG Production Solutions CZ s.r.o

Daniela Panuš
personální oddělení
Tř. Václava Klementa 1459

Mladá Boleslav – Česká republika

E-mail: daniela.panus[at]edag-ps.cz

Autorská práva

Copyright 2018 EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG

Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafy apod. se vztahují autorská práva a ostatní zákony na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí se pro obchodní účely kopírovat, upravovat, používat na jiných webových stránkách a ani se nesmí poskytnout třetí straně.
Na některých webových stránkách společnosti EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG jsou rovněž obrázky, na které se vztahují autorská práva subjektů, jež tyto obrázky poskytly.

Obchodní značka

Nebude-li uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na tomto webu chráněny příslušnými zákony ve prospěch společnosti EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG. To se týká zejména značek, log a emblémů.

Externí odkazy

Výslovně upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na dodržování příslušných ustanovení o ochraně osobních dat ze strany poskytovatele externích odkazů. Společnost EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG si nepřivlastňuje případné odkazy třetích stran ani obsahy stránek propojených odkazem. Proto neručíme za externí odkazy na cizí obsahy.

Licence

Společnost EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG se prezentuje moderními a informativními webovými stránkami. Duševní vlastnictví s nimi spojené (např. patenty, značky a autorská práva) je chráněno. Těmito stránkami není udělena žádná licence pro používání duševního vlastnictví společnosti EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG nebo třetí strany.

Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás váš zájem o naše webové stránky a náš podnik.

Ochraně vašich osobních údajů při jejich shromažďování, zpracovávání a používání, když navštívíte naše webové stránky, přikládáme velkou důležitost. Vaše údaje chráníme v rámci zákonných předpisů. V následujícím textu najdete informace, jaké údaje evidujeme, když navštívíte naše webové stránky, a jak je využíváme.

1. Odpovědná osoba

Provozovatelem těchto webových stránek a tím pádem odpovědnou osobou ve smyslu zákona o ochraně dat je společnost:

EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Reesbergstraße 1
36039 Fulda

2. Shromažďování a zpracovávání dat

Při každé návštěvě našich webových stránek a při každém otevření souboru uloženém na našich webových stránkách jsou přechodně uloženy a zpracovány v protokolovacím souboru údaje o této události. Konkrétně se ukládají tyto údaje:

  • IP adresa
  • datum a čas návštěvy
  • navštívená stránka / název staženého souboru
  • prohlížeč a doména
  • přenesené množství dat
  • zpráva o tom, zda byl přístup úspěšný

Ukládání údajů slouží k systémově interním a statistickým účelům a je nevyhnutelné z organizačních a technických důvodů.

3. Osobní údaje

Osobní údaje (§ 3 odst. 1 spolkového zákona o ochraně dat (BDSG)) jsou specifické údaje o osobních poměrech (např. jméno, adresa, datum narození, titul) nebo věcných poměrech (např. příjem, hospodářské odvětví, nabízené služby) určité nebo určitelné fyzické osoby.

4. Ukládání osobních údajů

Podrobnější osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete, například v rámci poptávky nebo při Vaší registraci. Tyto osobní údaje se neprodávají třetím stranám ani jinak komerčně nezhodnocují.

5. Používání a poskytování osobních údajů

Poskytnete-li nám osobní údaje, použijeme je pouze pro zodpovězení vašich dotazů, pro realizaci s vámi uzavřených smluv a pro technickou administraci.

Vaše osobní údaje předáme nebo jinak poskytneme třetí straně pouze tehdy, pokud to je nezbytné pro plnění smlouvy (zejména předání údajů z objednávky dodavatelům) nebo pro vyúčtování nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Máte právo svůj jednou udělený souhlas s platností do budoucna kdykoli odvolat.

Smazání uložených osobních údajů se provede, když svůj souhlas s jejich ukládáním odvoláte, když již nejsou potřeba pro plnění účelu, pro který byly uloženy, nebo když jejich ukládání je nepřípustné z jiných zákonných důvodů.

6. Externí odkazy

Výslovně upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na dodržování příslušných ustanovení o ochraně osobních dat ze strany poskytovatele externích odkazů. Proto neručíme za externí odkazy na cizí obsahy.

7. Právo na informace

Kdykoli můžete požádat bez udání důvodu o bezplatně sdělení informace, jaké údaje máme o vás uloženy. Údaje u nás uložené můžete kdykoli nechat zablokovat, opravit nebo smazat. Své dotazy, podněty či stížnosti ohledně ochranný osobních údajů můžete kdykoli poslat přes naše webové stránky nebo do našeho podniku našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterým je:

BerlsDa GmbH
Markus Möller
Justus-Liebig-Str. 4
36093 Künzell
Tel.: +49 (0) 661 – 2969 8090
Fax: +49 (0) 661 – 2969 8099
E-mail: datenschutz@edag.de

8. Technické zajištění

Vaše osobní údaje se snažíme s využitím všech technických a organizačních možností ukládat tak, aby k nim neměly přístup třetí osoby. Pro ochranu svěřených dat průběžně aktualizujeme naše technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom co nejlépe eliminovali neoprávněné přístupy, protiprávní mazání či manipulace a nechtěné ztráty údajů.

9. Ukládání osobních údajů pro reklamní účely

Vaše osobní údaje jsou ukládány pro reklamní účely pouze s Vaším výslovným souhlasem.

10. Používání Google Analytics

Naše webové stránky používají funkce služby Google Analytics pro analýzu webu. Google Analytics je služba společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Tato služba pro analýzu webu používá rovněž soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači a umožňují provádět analýzu, jak používáte daný web. Informace získané prostřednictvím souborů cookies o vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě, že na tomto webu aktivujete anonymizaci IP adresy, bude Google krátit vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Pouze ve výjimečných případech bude do USA na server společnosti Google poslána úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotila používání webových stránek, vyhotovovala zprávy o aktivitách na webových stránkách a provozovateli webu poskytla další služby související s užíváním webu a internetu. IP adresu, kterou v rámci Google Analytics poskytne váš prohlížeč, nebude společnost Google evidovat spolu s ostatními daty. Vhodným nastavením svého prohlížeče můžete zabránit ukládání souboru cookie; musíme vás ale upozornit na to, že pak nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Vedle toho můžete zabránit společnosti Google sbírat a zpracovávat data vygenerovaná souborem cookie, jež se týkají vašeho užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy), tím, že si stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete plugin, který je k dispozici na této adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

11. Používání pluginů sociálních médií

(1) Používáme pluginy těchto sociálních médií: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Používá takzvané „dvojí kliknutí“. To znamená, že když navštívíte naše webové stránky, nebudou se vaše osobní údaje hned předávat poskytovateli těchto pluginů. Poskytovatele pluginů poznáte podle značky na daném políčku (podle počátečního písmene). Teprve pokud kliknete na plugin, budou vaše osobní údaje předány dále: Aktivací pluginu se údaje automaticky zašlou příslušnému poskytovateli pluginu a v případě poskytovatelů z USA budou u nich i uloženy. V tomto případě nemáme vliv na shromažďování údajů či jejich zpracování a ani nám není znám plný rozsah shromažďovaných údajů, účel shromažďování či doba uložení. Protože poskytovatel pluginu provádí shromažďování dat hlavně přes soubory cookie, doporučujeme Vám, abyste před kliknutím na políčko pluginu nejprve smazali všechny soubory cookie přes bezpečnostní nastavení svého prohlížeče.

(2) Jakmile aktivujete plugin, obdrží jeho poskytovatel informaci, že jste navštívili příslušnou stránku naší online nabídky. Vedle toho mu budou poslány údaje zmíněné výše, přičemž v případě aplikací Facebook a Xing se podle prohlášení jejich poskytovatelů ukládá pouze anonymizovaná IP adresa. To probíhá bez ohledu na to, zda u poskytovatele příslušného pluginu máte účet či zda jste k němu přihlášeni. Jestliže jste přihlášení ke svému účtu u daného poskytovatele, pak budou tyto údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Jestliže potvrdíte aktivované tlačítko a přejdete na danou stránku, uloží poskytovatel pluginu i tuto informaci k vašemu účtu a veřejně to sdělí vašim kontaktům. Jestliže si nepřejete přiřazování těchto informací ke svému profilu u daného poskytovatele, stačí se před aktivováním daného tlačítka odhlásit od příslušného účtu.

(3) Poskytovatel pluginu ukládá tyto údaje jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely, výzkum trhu a/nebo optimalizaci svých webových stránek. Takové vyhodnocování se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) pro zajištění cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro jeho uplatnění musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu.

(4) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování ze strany poskytovatelů pluginu najdete v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů. Tam získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu svého soukromí.

(5) Adresy příslušných poskytovatelů a URL s jejich zásadami ochrany osobních dat:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace ohledně shromažďování dat najdete na adrese: http://www.facebook.com/help/186325668085084.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy, https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12Používání souborů Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, který váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače na dobu trvání návštěvy našich webových stránek, aby tak evidoval vaše online aktivity. Soubory cookie nepředstavují pro váš počítač žádné nebezpečí poškození ani neobsahují žádné viry.

Na jedné straně používáme tzv. „dočasné“ soubory cookie, do kterých se ukládají informace pouze po dobu trvání návštěvy našich webových stránek. Na straně druhé používáme „stálé“ soubory cookie pro zachování informace o návštěvnících, kteří naše stránky navštíví opakovaně. Pomocí těchto souborů cookie vás můžeme „opětovně identifikovat“ a nabídnout vám tak optimální uživatelské služby a prezentovat nové obsahy našich stránek.
Soubory cookie můžete deaktivovat nastavením svého prohlížeče. Tím ale můžete omezit funkce, které nabízí naše webové stránky.

13 Newsletter

Chcete-li dostávat newslettery nabízené na našich webových stránkách, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informaci, která nám umožní ověřit, že jste držitelem uvedené e-mailové adresy resp. že její držitel souhlasí se zasíláním newsletterů. Další údaje nejsou shromažďovány. Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletterů můžete kdykoli odvolat.

14. Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme připraveni se vám kdykoli zodpovídat ze všeho, co souvisí se zpracováním vašich osobních údajů. V případě dotazů, na které jste nenalezli odpověď v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete podrobnější informace k určitým tématům, neváhejte se na nás obrátit na e-mailovou adresu:

datenschutz@edag.de.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Zde si můžete stáhnout naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

_________________________________________________________

Všeobecné prodejní a dodací podmínky
(pdf, 46 KB)

_________________________________________________________

Všeobecné nákupní podmínky

Zde si můžete stáhnout naše Všeobecné nákupní podmínky.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti EDAG Production Solutions CZ s.r.o.
(pdf, 63 KB)

__________________________________________________________

Poznámka:
Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, verze 8.0 nebo vyšší, který je zdarma ke stažení.